Nous ajuts de 5.000 € per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca

30/10/2023 09:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

L’objecte d’aquesta convocatòria d’ajudes que promou el CIME és establir compensacions per als titulars de les explotacions agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat i preservar el paisatge rural tradicional, d’alt valor ambiental i cultural. 

Les compensacions per als titulars de les explotacions estaran en funció de les actuacions no productives dutes a terme des de la publicació de la convocatòria fins el dia 31  de juliol de 2024. 

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altra tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídic que siguin titulars d’una explotació agrària i que es comprometin a millorar el valor paisatgístic a reduir els possibles impactes sobre el medi ambient i el patrimoni natural i compleixin els requisits següents: 

  • L’explotació agrària ha de comptar amb un agricultor professional (AP) 
  • L’activitat de l’explotació ha de generar, com a mínim, 1 unitat de treball agrari (UTA). Per a les explotacions exclusivament d’horta i/o fruita, ha de generar un mínim de 0,5 UTA. 
  • L’explotació ha d’estar inscrita en el Registre Inter insular Agrari (RIA) 
  • Les explotacions que sol·licitin el CARB han de tenir com a màxim una càrrega ramadera d’1,5 unitats de bestiar major per hectàrea 
  • Les explotacions ramaderes han de complir el pla de gestió de dejeccions ramaderes, que ha d’haver estat realitzat per un tècnic competent i s’ha de presentar en el moment de justificar l’ajut concedit. 
  • L’explotació es compromet a no utilitzar llavors transgèniques de blat d’indi ni d’altres plantes en cap dels cultius que realitzi ni per destinar a l’autoconsum del bestiar, ni per venda, ni de forma experimental. 

La quantia base màxima per beneficiari és de 5.000€ per explotació. A aquesta base s’hi podrà sumar: 

- un 20% si a l’explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada complerta 

Un 5% en el cas de la participació d’estudis amb administracions publiques o altres entitats que tinguin per objecte l’estudi, la reserva i l’anàlisi de temes relacionats amb finques de Menorca. 

Descarga de archivos relacionados

Noticias relacionadas

Programa de asesoramiento en Industria 4.0

05/11/202309:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

ACTIVA Industria 4.0 es un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implant...

Llegir més

ACTIVA STARTUPS: AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA INNOVACIÓN

03/11/202309:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El programa «Activa Startups», que apoya la colaboración entre empresas de nueva generación/startups y empresas consolidadas con potencial de innovaci...

Llegir més