Ajuda per empreses turístiques

11/08/2022 09:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El projecte BGreenMenorca del Consell Insular va dirigida a empreses turístiques. Té una  dotació de 750.000 € en total per impulsar actuacions a Menorca de fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible.

L’objectiu és reduir l’impacte de la seva activitat sobre el medi de la Reserva de Biosfera, amb accions dirigides a reduir la contaminació lumínica, reduir la generació de residus i millorar la gestió en origen, millorar l'eficiència energètica i hídrica i gestionar les zones enjardinades de forma sostenible.

Per a cada actuació sol·licitada, l'import màxim subvencionable és del 75% sobre el cost total, i sempre amb una quantitat màxima de 15.000 €. Les sol·licituds es podran presentar des d’ara mateix fins al 24 de setembre de 2022.


Cinc línies d’actuació per als ajuts BGreen

Els ajuts es divideixen en 5 línies a les quals presentar projectes, cadascuna d’elles dotades amb un fons de 90.000 € disponibles:

1. Eficiència il·luminació exterior

Projectes de substitució de lluminàries exteriors per altres de major eficiència energètica, instal·lació de sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació a l'enllumenat exterior, el canvi de rètols lluminosos exteriors o la redistribució d'espais exteriors per a un major aprofitament de la llum natural.

2. Gestió sostenible de residus

Projectes dirigits a la prevenció, reducció i la reutilització dels residus. Alguns exemples serien: instal·lació de sistemes d'osmosi centralitzats o fonts d'aigua osmotitzada, ampolles de vidre reutilitzables, elements per a la recollida separada de residus, projectes d'economia circular, instal·lació de compostadores, o canvi de materials d'envasat.

3. Zones verdes sostenibles

Projectes dirigits a la creació d'horts, jardins i espais verds que afavoreixin la biodiversitat, l’ús de flora autòctona, i encaminats a estalviar recursos i energia. Exemples: eliminació de flora exòtica invasora, substitució per espècies autòctones, instal·lació de sistemes de reg eficient, gestió forestal, creació de punts d'aigua artificials d'interès per a la reproducció d'espècies, així com la recuperació de basses preexistents, creació de jardins verticals o cobertes verdes per aïllar acústicament i tèrmica les edificacions, i creació de jardins de plantes aromàtiques o autòctones per afavorir els pol·linitzadors.

4. Eficiència hídrica

Aquesta línia inclou actuacions encaminades a la gestió sostenible de l'aigua afavorint la reducció del consum d'aigua i potenciant-ne la reutilització. Exemples de projectes serien: instal·lació de sistemes de recollida i aprofitament de l'aigua de pluja, sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises, sistemes d'estalvi d'aigua, sistemes de tall automàtic del reg en cas de pluja o vent, i implementació de sistemes per reduir l'evaporació d'aigua a les piscines.

5. Monitorització i control

Aquesta línia es destina a les actuacions d'instal·lació de sistemes de monitorització de consums d'electricitat, aigua, gas i gasoil. En aquesta línia també s'inclouen sistemes de regulació i control de les diferents instal·lacions, ja siguin elèctriques, de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària, solar tèrmica o fotovoltaica amb l'objectiu d'aconseguir un consum més eficient dels recursos.

Destinataris

- Titulars d'empreses de serveis turístics en els rams de la restauració, hostaleria, comerç i lleure que desenvolupin la seva activitat a Menorca. També poden optar a aquestes subvencions agrupacions o associacions d'empreses.

Bases i  accés al tràmit

https://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100983

Noticias relacionadas

AYUDAS PARA INNOVACIÓN a través de una colaboración entre una empresa y una startup

16/09/202200:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El programa «Activa Startups», que apoya la colaboración entre empresas de nueva generación/startups y empresas consolidadas con potencial de innovaci...

Leer más

Incentivos para instalaciones de biogás

19/08/202208:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

Incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa 1 y Programa 2) Se informa que el Ministeri per ...

Leer más