Ajuda per empreses turístiques

11/08/2022 09:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El projecte BGreenMenorca del Consell Insular va dirigida a empreses turístiques. Té una  dotació de 750.000 € en total per impulsar actuacions a Menorca de fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible.

L’objectiu és reduir l’impacte de la seva activitat sobre el medi de la Reserva de Biosfera, amb accions dirigides a reduir la contaminació lumínica, reduir la generació de residus i millorar la gestió en origen, millorar l'eficiència energètica i hídrica i gestionar les zones enjardinades de forma sostenible.

Per a cada actuació sol·licitada, l'import màxim subvencionable és del 75% sobre el cost total, i sempre amb una quantitat màxima de 15.000 €. Les sol·licituds es podran presentar des d’ara mateix fins al 24 de setembre de 2022.


Cinc línies d’actuació per als ajuts BGreen

Els ajuts es divideixen en 5 línies a les quals presentar projectes, cadascuna d’elles dotades amb un fons de 90.000 € disponibles:

1. Eficiència il·luminació exterior

Projectes de substitució de lluminàries exteriors per altres de major eficiència energètica, instal·lació de sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació a l'enllumenat exterior, el canvi de rètols lluminosos exteriors o la redistribució d'espais exteriors per a un major aprofitament de la llum natural.

2. Gestió sostenible de residus

Projectes dirigits a la prevenció, reducció i la reutilització dels residus. Alguns exemples serien: instal·lació de sistemes d'osmosi centralitzats o fonts d'aigua osmotitzada, ampolles de vidre reutilitzables, elements per a la recollida separada de residus, projectes d'economia circular, instal·lació de compostadores, o canvi de materials d'envasat.

3. Zones verdes sostenibles

Projectes dirigits a la creació d'horts, jardins i espais verds que afavoreixin la biodiversitat, l’ús de flora autòctona, i encaminats a estalviar recursos i energia. Exemples: eliminació de flora exòtica invasora, substitució per espècies autòctones, instal·lació de sistemes de reg eficient, gestió forestal, creació de punts d'aigua artificials d'interès per a la reproducció d'espècies, així com la recuperació de basses preexistents, creació de jardins verticals o cobertes verdes per aïllar acústicament i tèrmica les edificacions, i creació de jardins de plantes aromàtiques o autòctones per afavorir els pol·linitzadors.

4. Eficiència hídrica

Aquesta línia inclou actuacions encaminades a la gestió sostenible de l'aigua afavorint la reducció del consum d'aigua i potenciant-ne la reutilització. Exemples de projectes serien: instal·lació de sistemes de recollida i aprofitament de l'aigua de pluja, sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises, sistemes d'estalvi d'aigua, sistemes de tall automàtic del reg en cas de pluja o vent, i implementació de sistemes per reduir l'evaporació d'aigua a les piscines.

5. Monitorització i control

Aquesta línia es destina a les actuacions d'instal·lació de sistemes de monitorització de consums d'electricitat, aigua, gas i gasoil. En aquesta línia també s'inclouen sistemes de regulació i control de les diferents instal·lacions, ja siguin elèctriques, de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària, solar tèrmica o fotovoltaica amb l'objectiu d'aconseguir un consum més eficient dels recursos.

Destinataris

- Titulars d'empreses de serveis turístics en els rams de la restauració, hostaleria, comerç i lleure que desenvolupin la seva activitat a Menorca. També poden optar a aquestes subvencions agrupacions o associacions d'empreses.

Bases i  accés al tràmit

https://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100983

Noticias relacionadas

Programa Innova UIB-Pimes

27/01/202300:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

Programa Innova UIB-Pimes 2023 UIB us convida a assistir a l’acte de presentació de la segona edició del Programa Innova UIB-Pimes. Aquest programa...

Leer más

21 de Enero, Día Europeo de la Mediación

20/01/202314:45 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

La Cámara de Comercio de Menorca, como miembro del Instituto de Mediación de las Islas Baleares, conmemora al día Europeo de la Mediación, que se cele...

Leer más