INCENTIVOS AL HIDROGENO

24/02/2022 09:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha publicat els extractes de la resolució de les convocatòries dels 4 programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable, en el marc del PERTE d'Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge.

Els ajuts tenen com a finalitat contribuir als objectius marcats per a l'enfortiment de les PIMEs, el desenvolupament d'avenços tecnològics o prototips de la cadena de valor de l'hidrogen renovable i la implementació d'instal·lacions d'assaig o noves línies de fabricació.

Programa d'incentius 1: Capacitats, Avanços Tecnològics i implementació de línies d'assaig i/o fabricació. La finalitat és impulsar el desenvolupament de projectes de capacitats, avenços tecnològics i implementació de línies d'assaig i/o fabricació vinculades a la cadena de valor de l'hidrogen renovable.

Programa d'incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen. La finalitat és el desenvolupament d'actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l'hidrogen renovable, que puguin considerar-se projectes d'innovació tecnològica amb el fi d'impulsar prototips i avançar cap a la maduresa del disseny de nous vehicles propulsats per hidrogen renovable, així com els diferents equips que s'integren en aquests vehicles.

 

Programa d'incentius 3Grans demostradors d'electròlisis i projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable. La finalitat és impulsar el desenvolupament d'actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l'hidrogen renovable.

Programa d'incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau. La finalitat  és impulsar el desenvolupament de projectes d'investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor de l'hidrogen renovable.

En podran ser beneficiaris: les empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica, el sector públic institucional de qualsevol administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal.

 

El termini de presentació de les sol·licituds es del 8 d'abril al 7 de juny de 2022.

Les sol·licituds s'han de realitzar a través de la seu electònica de l'IDAE: https://sede.idae.gob.es/lang/

Us adjuntam l'enllaç al Portal web de la Base de Dades Nacional de Subvencions on disposau de tota la informació sobre les convocatòries:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611276  (Programa 1)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611279  (Programa 2)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611288  (Programa 3)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611299  (Programa 4)

Noticias relacionadas

AYUDAS PARA INNOVACIÓN a través de una colaboración entre una empresa y una startup

16/09/202200:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El programa «Activa Startups», que apoya la colaboración entre empresas de nueva generación/startups y empresas consolidadas con potencial de innovaci...

Leer más

Incentivos para instalaciones de biogás

19/08/202208:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

Incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa 1 y Programa 2) Se informa que el Ministeri per ...

Leer más