Subvenció per la modernització dels comerços detallistes

08/03/2023 07:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

La Direcció General de Comerç ha obert la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, publicada en el BOIB núm. 28, del 4 de març de 2023.

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

· Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.

· Inversions que impliquin un avanç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

· Inversions per a la millora de l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

· Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.

· Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.

· Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

Sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 d’abril de 2023.

Import

La quantia de la subvenció és del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs) i amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari. El mínim és de 2.000 euros.

Bases

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5595518&coduo=57&lang=ca

 

Etiquetas

Noticias relacionadas

Ampliación de solicitudes del Kit Digital hasta el 31/12/24

02/03/202300:00 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

RED.es ha ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024 el plazo para poder solicitar sus ayudas. Los autónomos y empresas de menos de 50 empleados podrá...

Leer más

AYUDA DE 5000 EUROS PARA NUEVOS AUTÓNOMOS

15/02/202309:30 h
Cámara de Comercio MenorcaCámara Menorca

El Govern de les Illes Balears ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas económicas para personas autónomas de las Islas Baleares, con el fin de fa...

Leer más